Make your own free website on Tripod.com
PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA
DAERAH PASIR PUTEH
 
En Yusuf b Ab Ghani
(Pesuruhjaya Pengakap Daerah
 
En Wan Hasni b Wan Isa
(Setiausaha)
 
En Shamsudin b Md Noor
(Bendahari)
 
En. Mohd Rusli b. Awang Mat                                    
Pen. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pasir Puteh
(Latihan) 
 
En.  Che Azmi bin Che Yusoff                               
  Pen. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pasir Puteh
  ( Program)
 
En. Ahmad b. Ibrahim                                                        
  Pen. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pasir Puteh
  ( Unit Pengakap Kanak-Kanak)
 
  En. Zamri bin Mohamad                                                        
  Pen. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pasir Puteh
  ( Unit  Pengakap Muda)
 
 
En. Sohaimi b. Mohamad                                                
  Pen. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pasir Puteh
  ( Pengakap Raja)
 
 
En. Wan Mansur b. Wan Abu Bakar                       
  Pen. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pasir Puteh
  ( Tugas-Tugas Khas)
 
En. Saiful Azwan b. Mohamed Noor                          
  Pen. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pasir Puteh
  ( Sumber)
 
En Wan Sabri Wan Abdullah                                           
Pen. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pasir Puteh
( Siber)
 
En. Md. Lazim bin Sulaiman                                         
Pen. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pasir Puteh
( Unit Hal Ehwal Agama/Persaudaraan BP)
 
 
Puan Zuriana bt. Mohamad                                                       
Pen. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pasir Puteh
( Hal Ehwal Wanita)
 
En. Awang b. Zakaria                                                      
  Pen. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pasir Puteh
  ( Pentadbiran)
 
En. Abd. Rahman bin Hamzah                                          
  Pen. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Pasir Puteh
  ( Unit Pengakap Laut)